Strona główna » RegulaminREGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO

1. Nocleg w Ośrodku Wypoczynkowym wynajmowany jest na doby.

2. Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.

3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że nocleg został wynajęty na jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6. W dniu przyjazdu spełnić należy obowiązek meldunkowy (potrzebny dowód osobisty lub skierowanie w wypadku osób zatrudnionych w spółce Vitrosilicon) oraz wnieść na rzecz gminy Rewal tzw. Opłatę klimatyczną (obie czynności u administratora ośrodka). Przyjazd nastąpić powinien do godz. 20:00 (OW nie posiada całodobowej recepcji).

7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę mienia należącego do gościa.

8. Gość OW ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych OW powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

9. Gość OW nie może przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

10. Ilość osób kwaterowanych w pokojach nie może przekraczać łącznej ilości miejsc noclegowych (standardowych i na tzw. „dostawce”).

11. W dniu wyjazdu z OW klucze od domku należy przekazać administratorowi lub osobie wskazanej prze niego. Wyjazd bez formalnego przekazania traktowany będzie jako porzucenie powierzonego mienia a ewentualne braki ujawnione w trakcie jednostronnego przejęcia mienia przez administratora OW obciążają dotychczasowego użytkownika.

12. Osoby nie zameldowane w OW mogą przebywać na terenie Ośrodka od godziny 7.00 do godziny 22.00.

13. Na terenie OW obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

14. Dzieci po godzinie 21.00 poruszają się po terenie ośrodka pod nadzorem osoby dorosłej.

15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia .

16. Rozpalanie ognisk i używanie otwartego ognia na terenie obiektu winno następować wyłącznie za zgodą administratora OW i w miejscach to tego wyznaczonych. Osoby deklarujące chęć rozpalenia ognia osobiście odpowiadają za jego skuteczne wygaszenie

17. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin OW wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka i albo szkodę na osobie gości, pracowników i innych osób przebywających na terenie Ośrodka albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania OW.

18. Zabrania się dokonywania samowolnych zmian w wyposażeniu pokoi.

19. Ośrodek Wczasowy akceptuje zwierzęta po dokonaniu opłaty. Właściciel zobowiązany jest wyprowadzać zwierzę na smyczy i w kagańcu oraz sprzątać pozostawione nieczystości.

20. OW udostępnia odpłatnie monitorowany (niestrzeżony) parking.

21. Parkowanie pojazdów tylko w miejscu do tego przeznaczonym. Za pojazdy parkowane na terenie ośrodka, nie ponosimy odpowiedzialności. Wjazd na teren ośrodka dalej jak na parking bez zgody kierownika – zabroniony.

22.Zasady zwrotu zadatku wpłacanego na poczet wypoczynku gości indywidualnych:

* do 6 tygodni przed zarezerwowanym terminem, zadatek zwracany jest w 100% z potrąceniem kosztów manipulacyjnych

* do 3 tygodni przed zarezerwowanym terminem, zadatek zwracany jest w 50% z potrąceniem kosztów manipulacyjnych

* do 2 tygodni przed zarezerwowanym terminem, zadatek nie jest zwracany

23. Reklamacje ,skargi i wnioski należy kierować do kierownika Ośrodka.

24. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.

25. Opuszczając domek należy pozostawić go w czystości.Ostatnia aktualizacja: 03.07.2015  -> 11:28:07   |  © KWADRYGA® CDTS